Privacy Policy

Versie april 2020

Gebruik van persoonsgegevens

VTU acht een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens van groot belang. Bij de verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt.

Wij kunnen persoonsgegevens van u verwerken omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt.

Hieronder volgt een overzicht van de persoonsgegevens die door ons worden verwerkt, afhankelijk van de dienst waarvan u gebruikmaakt.

Via Google Analytics:

 • IP adres;
 • Locatiegegevens (woonplaats en land).

Via het contactformulier:

 • Naam persoon;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.

Als u als consument (betaler) gebruik maakt van onze website:

 • Betaalgegevens (bijvoorbeeld bankrekeningnummer of creditcardnummer);
 • IP-adres;
 • Internet browser en apparaattype;
 • In sommige gevallen:
  • Voor- en achternaam;
  • Adresgegevens;
  • Informatie over het product of de dienst die door u werd afgenomen;
 • Overige persoonsgegevens welke u actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie of telefonisch.

Verwerkingsdoelen

De hierboven genoemde persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:

 • Opnemen van telefonisch contact wanneer daarom door u wordt verzocht;
 • Benaderen per e-mail indien u telefonisch niet bereikbaar bent;
 • Uitvoeren van iedere andere werkzaamheid om u op de juiste en meest efficiënte wijze te kunnen ondersteunen;
 • Verwerken van betalingen.

Indien wij uw persoonsgegevens voor andere doeleinden willen verwerken dan hierboven omschreven, dan doen wij dit op basis van een gerechtvaardigd belang of nadat uw nadrukkelijke toestemming is gevraagd en verkregen. Deze toestemming kunt u vervolgens op ieder moment en zonder opgaaf van redenen intrekken.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wanneer een organisatie de verwerking van persoonsgegevens uitbesteedt aan een externe partij, dan is het vanuit de privacywetgeving verplicht om afspraken te maken over de verwerking van die gegevens. Deze afspraken moeten schriftelijk worden vastgelegd in een zogenoemde ‘verwerkers­overeenkomst’.

Indien u via onze website e-tickets koopt, dan slaan wij de betreffende gegevens op en delen wij deze met een derde partij die de betalingen verwerkt. Met deze partij sluit VTU een verwerkers­overeenkomst, waarin o.a. het doel van de verwerking, de locatie van de data, beveiligings­maatregelen, de duur van de verwerking en afspraken over aansprakelijkheid worden vastgelegd.

VTU blijft te allen tijde volledig verantwoordelijk voor deze verwerking.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wanneer u de site voor het eerst bezoekt, wordt een mededeling getoond die uitlegt waarom wij cookies gebruiken. Het staat u vrij om u af te melden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Hyperlinks van derden

Deze website kan hyperlinks bevatten waarmee je de website van VTU verlaat en op de website van een andere partij terecht komt. VTU heeft geen zeggenschap over diensten en/of websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat ten aanzien van deze diensten en/of websites van derden een andere privacy policy van toepassing is. VTU accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) diensten en/of websites van derden. Voor meer informatie over hoe derden met cookies omgaan, dient u de betreffende privacy policies te raadplegen.

Beveiliging

Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met betrekking tot persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.

Bewaartermijnen

Wij bieden u via deze website de mogelijkheid om contact met ons te leggen middels een contact­formulier. Tevens kunt u via onze website e-tickets bestellen, waarvan de verwerking van de betaling via een derde partij geschiedt.

In beide gevallen wordt u gevraagd om diverse gegevens in te vullen. Wij bewaren deze persoons­gegevens niet langer dan de verplichte wettelijke termijn of, indien een dergelijke verplichte wettelijke termijn niet van toepassing is, niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het realiseren van de doelstellingen waarvoor uw persoonsgegevens zijn verkregen.

Inzage en wijziging van uw gegevens

U hebt het recht om de persoonsgegevens die VTU van u verwerkt in te zien, te corrigeren, bezwaar te maken tegen het gebruik ervan, het gebruik te beperken, over te dragen of te verwijderen, tenzij VTU deze rechten niet kan inwilligen op grond van een wettelijke verplichting. Zo is VTU verplicht om gegevens die in het kader van het verrichten van een betaling worden verwerkt te bewaren voor een wettelijk vastgelegde termijn.

U kunt in alle gevallen contact hierover met ons opnemen via de hieronder vermelde contact­gegevens.

Autoriteit Persoonsgegevens

Indien u van mening bent dat VTU uw persoonsgegevens onrechtmatig heeft gebruikt, of indien u niet tevreden bent met een reactie van VTU op een verzoek of vraag van u, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie hierover vindt u op https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

Wijzigingen

Wijzigingen zullen schriftelijk, dan wel via elektronische weg, worden gepubliceerd.

Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van de laatste wijzigingen op de hoogte bent.

Contactgegevens

Vereniging Toeleveranciers voor de Uitvaartbranche
Hatertseweg 437
6533 GG Nijmegen

 secretariaat@vtu-online.nl