Over ons

De Vereniging Toeleveranciers voor de Uitvaartbranche – kortweg VTU – is op 24 december 1993 opgericht met als doel de belangen van haar leden zo goed mogelijk te behartigen. De kracht van de VTU is o.a. gelegen in het feit dat zij namens de gezamenlijke toeleveranciers een aanspreekpunt vormt voor tal van instanties en daardoor beter in staat is een ‘vuist’ te maken.

Uitwisseling informatie

Leden van de VTU worden voortdurend op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen binnen de branche, welke door het onderling uitwisselen van informatie wordt verkregen. Dat is een belangrijke toegevoegde waarde. Niet alleen verschijnen er regelmatig nieuwsbrieven, maar ook de website van de VTU (www.vtu-online.nl) speelt daarbij een belangrijke rol. 

Vakbeurs

Eens in de vier jaar wordt dé landelijke vakbeurs voor de uitvaartbranche in Nederland georganiseerd. Sinds 2000 neemt de VTU nadrukkelijk zitting in de organisatie van deze vakbeurs. Voor de beurs in 2008 heeft de VTU het voortouw genomen, met als gevolg dat wij voor leden van de VTU speciale tarieven hebben kunnen bedingen.

Algemene Ledenvergadering

Tenminste één keer per jaar is er een Algemene Ledenvergadering. Deze wordt meestal bij één van de leden gehouden om zodoende andere VTU-leden eens in de keuken te laten kijken bij een collega. De ervaring leert inmiddels dat VTU-leden hier onderling veel ‘klankborden’ en ervaringen uitwisselen.

De VTU telt momenteel circa honderd leden. Voor een volledig overzicht van alle leden verwijzen wij u naar de betreffende pagina op de website.

Neem contact op