Bel ons

Mobiel: 06 – 484 673 30

Email ons

secretariaat@vtu-online.nl

Adres

Horn 5

5443 MA  Haps

Informatie VTU lidmaatschap

Wij zijn blij met uw belangstelling voor het lidmaatschap van onze vereniging. Wij geven u onderstaand nadere informatie:
Allereerst treft u een bijlage aan met algemene informatie over onze vereniging. Verder delen wij u mede, dat in de Ledenvergadering VTU van 23 april 2015 de volgende toelatingscriteria zijn vastgesteld:

A

Omzetnorm: ⅓ deel van de omzet moet liggen in de uitvaartbranche.

B

Het lid moet bovenregionaal werkzaam zijn.

C

Het lid moet een goede reputatie genieten.

D

Het lid levert voornamelijk business tot business.

E

Het lid is ingeschreven bij de KVK.

Het huidige ledenaantal bedraagt ± 95. De leden van de VTU staan vermeld op de website www.vtu-online.nl. Het entreegeld (eenmalig) voor het lidmaatschap is € 250,-. De jaarlijkse contributie bedraagt € 350,-. Aan het lidmaatschap is een automatisch abonnement verbonden op de VTU – Nieuwsbrief, die 3 à 4 maal per jaar verschijnt. Het lidmaatschap is geldig voor tenminste 1 jaar. Mocht u geïnteresseerd zijn in een lidmaatschap van de VTU, dan verzoeken wij u bijgevoegd invulformulier in te vullen en te retourneren aan het secretariaat. Uw aanvraag zal dan door het Bestuur worden besproken in de bestuursvergadering die eenmaal per maand wordt gehouden. Na goedkeuring van uw aanvraag zal u de benodigde informatie worden toegestuurd. Bestuur Vereniging Toeleveranciers voor de Uitvaartbranche (VTU).

Lid worden