Bijzondere ledenvergadering 21 april 2021

Nu de BLV op locatie niet door kan gaan, zullen wij deze vergadering weer via de digitale weg houden.
Reserveer in uw agenda: woensdag 21 april.

Neem contact op